Kunnanvaltuustoon 

Kangasalan kuntavaalit 2021 

Olen Cristian Seres, syntynyt Kangasalla 1978 ja asun Vatialassa. Työskentelen IT-alalla mm. Linuxin ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen parissa. Koulutukseltani olen diplomi-insinööri. Olen utelias tutkimaan uutta, mutta arvostan vanhoja ja hyvin tehtyjä asioita.

Olen toiminut noin 15 vuotta Tampereella As Oy Koivistontien rintamamiestalojen hallituksen puheenjohtajana. Tehtävä on mielenkiintoinen ja siinä yhdistyvät monet minua kiinnostavat aihepiirit: historia, ratkaisuvaihtoehtojen vertailu, uusien ideoiden edistäminen sekä energiaa säästävien ratkaisujen käyttöönotto.

Maailman muutosta ei minusta tule pelätä, vaan esimerkiksi ilmastonmuutokseen on paljon erilaisia ratkaisuja, joita yhdistämällä ihmisten elintason ei tarvitse laskea, vaan pikemminkin voidaan luoda uusia työpaikkoja Suomeen. Vaikeudet ja ongelmat voidaan voittaa – täytyy vaan kääriä hihat ja ryhtyä toimeen. Yhteistyöllä, hyvällä suunnittelulla ja ongelmia ratkomalla päästään vähitellen tavoitteeseen. Luottamusta rakentamalla ja aidolla auttamisen halulla pystyy muodostamaan yhteiset tavoitteet myös niiden kanssa, joilla on erilainen arvomaailma.

Kirjoitan nopeasti kymmensormijärjestelmällä, useimmiten itse kehittämälläni DAS-näppäimistöasettelulla, mutta myös perinteisellä qwertyllä. Yhtenä harrastuksena minulla on museoauto, viime aikojen teemaan hyvin sopiva Toyota Corona.

Olen ollut vihreiden jäsen yli 10 vuotta. Vihreät arvostavat koulutusta, tiedettä ja ratkaisukeskeisyyttä, jotka ovat minullekin tärkeitä. Mielestäni vihreät ymmärtävät, että asioilla on hinnan lisäksi myös arvo.

Cristian Sereksen kuva. Ehdokasnumero 191

ota yhteyttä 

tue!

Voit tukea vaalikampanjaani lahjoituksella.

Lahjoita

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse. Tai Facebook tai Instagram.

Kestäviä vaihtoehtoja ja hyvää tiedottamista 

vaaliteema 

Kangasalan tulee mahdollistaa pitkällä aikavälillä kestävien ratkaisujen valinta. Esimerkiksi rakentamisessa ja asumisessa pienilläkin valinnoilla voidaan tehdä ympäristötekoja. Kaavoituksella voidaan keskittää asumista sinne, missä on edellytykset toimivalle joukkoliikenteelle ja pitää arvokkaat luontoalueet eheinä.

Liikenne on suurin hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja Kangasalla. Olemassaoleva rataverkko Vatialaan ja Ruutanaan tulee saada paikallisliikenteen käyttöön – tekniset haasteet ovat varmasti ratkaistavissa. Tieliikennettä ei tule tarpeettomasti vaikeuttaa ja hidastaa. Kangasala voi olla kuntalaisten tukena vähäpäästöisen liikenteen edistämisessä, esimerkiksi sähköautojen pikalatauspaikkoja ei Kangasalla ole vielä yhtään.

Asukkaiden tulee saada helposti tietoa itseään kiinnostavista kaupungin asioista. Hyvällä tiedottamisella edistetään asukkaiden hyvinvointia.

Tulevaisuuden työpaikkoja ja vetovoimaa Kangasalle 

vaaliteema 

Kangasalan tulee olla houkutteleva kotipaikka yrityksille, jotka luovat tulevaisuuden Suomea. Yritykset maksavat yhteisöveroa ja kunta saa siitä osuuden. Raskaan teollisuuden tai kaivosten sijasta kannattaa panostaa yrityksiin, jotka eivät kuluta korvaamattomia ympäristöarvoja.

Myös matkailijoita ja uusia asukkaita voidaan saada lisää, jos Kangasalaa tehdään tunnetuksi ja tuodaan omia vahvuuksiamme esille. Hyvä sijainti ja liikenneyhteydet, luontoarvot, museot, historia. Tehdään itsestämme vähän enemmän numeroa.

Yhteistyötä Tampereen kanssa 

vaaliteema 

Nauhataajaman Tampereen rajan lähellä monet palvelut löytyvät lähimpänä Tampereen puolelta. Myös osa infrasta kuten sähkön siirtoverkko Vatialassa on Tampereen sähkölaitoksen. Jatkossa yhteistyötä tulisi laajentaa, Lamminrahkan uusi asuinalue on hyvä esimerkki tällaisesta yhteistyöstä.

Vatialankin lähijunaliikenne on selvitettävä kunnolla 

mielipide 

[Julkaistu Kangasalan Sanomissa.]

Jari Kolehmainen kannatti perustellusti 30.12. tietopohjaista päätöksentekoa Tampereen seudun lähijunaliikenteessä ja toivoi Kangasalta investointia tulevaisuuteen. Paikallisjunat kulkevat jo Nokialle, Lempäälään ja Orivedelle, mutta Kangasala jäi ensimmäisestä junasta. Nykyinen rata palvelisi Ruutanan ja Vatialan asukkaita erinomaisesti, kunhan tähänastisiin selvityksiin liittyvät virheelliset johtopäätökset saadaan korjattua. Vatialassa esteenä on pidetty radan 12 promillen pituuskaltevuutta, mutta tämä ei ole todellinen este – esimerkiksi Rauman Leikarin seisaketta on esitetty poikkeusluvalla 12,5 ‰ pituuskaltevuudella. Kiitos joukkoliikenneasiantuntija Sakari Kestiselle tästä tiedosta.

Nyt on aika selvittää kunnolla Vatialankin seisakkeen toteuttamismahdollisuudet Holvastintien ylikulun kohdalle takertumatta pelkkään kaltevuuteen. Noin 4 000 asukasta yhteensä Kangasalan ja Tampereen puolella rajaa asuu 700 metrin säteellä tästä pisteestä. Heidän matka-aikansa Tampereelle paikallisjunalla lyhenisi murto-osaan verrattuna nykyiseen joukkoliikenteeseen.

Poissulkevana vaihtoehtona Vatialan seisakkeelle esitetty Vehmainen on teollisuus- ja pientalovaltaista aluetta, joka tuskin saavuttaisi läheskään yhtä suuria matkustajamääriä. Nattarin asukkaita Vehmaisten vaihtoehto ei enää yli 2 km etäisyytensä vuoksi palvelisi.

Aurinkopaneelit helpommin ja edullisemmin 

mielipide 

Kangasalan tulisi vapauttaa aurinkopaneelit ja -keräimet 250 euron hintaiselta toimenpideluvalta.

Hallituksen esitys 251/2016 kohta 3.1:  ”Lisäksi esityksen tavoitteena on sujuvoittaa ja selkeyttää aurinkopaneelien ja -keräimien asentamiseen ja rakentamiseen liittyvää prosessia siten, että toimenpidelupa tarvittaisiin lähtökohtaisesti vain kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavien aurinkopaneelien ja -keräimien asentamiseen ja rakentamiseen.”

Tästä huolimatta Kangasala vaatii vieläkin 250 euron hintaisen toimenpidelupan, jos paneeleja kallistetaan vähänkin katon pinnasta tai jos paneelien pinta-ala on yli 20 m². Tästä aiheutuu kiinteistön omistajalle turhia kustannuksia sekä ylimääräistä työtä ja vaivaa, kun naapureilta tulee pyytää suostumuksia paneelien asentamiseen, vaikka ne eivät heidän tontilleen edes näkyisi. Esimerkiksi 6 000 € aurinkopaneelijärjestelmässä 250 € toimenpidelupamaksu ei ole mitätön, varsinkin jos työn osuudesta omistaja/omistajat saavat kotitalousvähennyksen.

Ehdotan, että Kangasalan rakennusjärjestyksen päivittämisen yhteydessä luovutaan 20 m² ja kallistamattomuuden vaatimuksista eli seurataan hallituksen esityksen tavoitetta: vain kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavista aurinkopaneeleista vaaditaan toimenpidelupa. Muutos edistäisi uusiutuvan energian käyttöä. Aurinkopaneelien asentaminen on paikallista työtä, vaikka itse paneelit tulevatkin ulkomailta, joten lupaprosessin keventämisellä voi olla myös työllistäviä vaikutuksia.

Sekä ARA:n energia-avustukset että lainsäädännön muutokset kuten ”tunnin sisäinen netotus” ja viimeistään 2023 alussa voimaan astuva hyvityslaskentamalli tulevat lisäämään aurinkopaneeliasennuksia huomattavasti lähivuosina, joten ei ole tarkoituksenmukaista käyttää rakennusvalvonnan resursseja aurinkopaneeliasennusten käsittelyyn, jos samaan aikaan on uudis- ja täydennysrakentamiskohteiden käsittelyssä ruuhkaa.

Kaukajärven luonnon puolesta 

mielipide 

Kaukajärven eteläpuolelle on vireillä Kuuselantien asemakaava, jossa tutkitaan uusia ajoreittejä ja loma-asuntojen vakituisiksi muuttamista.

Allekirjoitin vetoomuksen Kaukajärven ja Pitkäjärven luonnontilan turvaamiseksi sekä lähetin muistutuksen Kangasalan kaupungille. Perusteluni uutta tielinjausta ja Kuuselantien asuntojen vakituisiksi muuttamista vastaan ovat tiivistetysti seuraavat:

Kuuselantien läpiajo-ongelmiin on olemassa muita kevyempiä ratkaisuja, esimerkiksi kauko-ohjattava puomi voisi estää turhan läpiajoliikenteen, mutta silti sallia kävelyn, pyöräilyn sekä rantakiinteistöjen liikenteen.

Tiedon löydyttävä helposti päätöksistä 

Kangasalan valtuuston päätöksistä ja niihin liittyvistä liitteistä on vaikea löytää tietoa. Käytännön esimerkkinä etsin lähijunaliikenteestä tehtyä Rambollin selvitystä, joka mainittiin Kangasalan Sanomissa. Etsin useammalla hakusanalla päätöksistä löytämättä mitään. Googleen syötettynä Ramboll selvitys Ruutana antoi heti hakutuloksen Tampereen kaupungin nettisivujen kautta suoraan oikeaan pdf-tiedostoon, mutta ilman Kangasalan osuutta. Toinen esimerkki oli Suinulan aseman alikulkujupakka. Tästäkin yritin etsiä tietoa uutisen luettuani Kangasalan sivuilta viranhaltijapäätöksistä ja hakusanakentällä Kangasalan nettisivuilta mitään löytämättä. Vasta Facebookin keskusteluryhmästä löytyi linkki oikealle sivulle Kangasalan nettisivuilla.

Tiedon äärelle täytyy päästä paremmin, nettisivujen hakukentän tulee antaa asiaankuuluvia hakutuloksia ja päätösten etsiminen ei saa olla neulasen etsintää heinäsuovasta.

Kierrätys helpoksi 

Sekajätteeseen menee paljon kierrätyskelpoista materiaalia ja kierrätysaste Suomessa on huomattavasti jäljessä EU:ssa sovittuja tavoitteita. Jos muovinkeräyspisteitä lisättäisiin sinne, missä on tiivistä asutusta, keräysaste Kangasalla varmasti nousisi. kierratys.info sivusto näyttää hyvin, miten esimerkiksi Nattari/Liuttu on muovinkeräyksen katvealue. Vaatii viitseliäisyyttä lähteä esimerkiksi suurten taiteltujen pahvilaatikoiden tai styroxkuutioiden kanssa polkupyörällä tai bussilla useamman kilometrin päähän.

Mielestäni Vatialantien/Kangasalantien risteyksen lähettyville tulisi saada keräyspiste muoville ja yleisimmille muille kierrätettäville materiaaleille. Holvastintien/Vatialantien risteyksestä poistui kiertoliittymän rakentamisen yhteydessä siinä ollut kierrätyspiste.

Biojätteen, pahvin ja muovin kierrätys vähentää selvästi jätekustannuksia - omakotitalossa jäteastian kierrätysväliä voi kasvattaa ja kerrostalossa säästö syntyy siitä, että kierrätettävät materiaalit ovat edullisempia kuin sekajätteen poisvienti. Tällä hetkellä biojäteastioita näkee harvan omakotitalon pihalla. Kimppa-astiat ovat mahdollisia ja tarjoavat edullisen vaihtoehdon omalle astialle, mutta onko kynnys naapurin kanssa jaetulle biojäteastialle vielä liian suuri?

Joukkoliikenteen sähköistyminen 

Sähköbussit tulevat lähivuosina parantamaan ympäristöä ja matkustusmukavuutta monin paikoin siellä, missä niiden käyttöönottoa edistetään. Vaikka uusien dieselbussien päästöt ovat pienentyneet, aiheuttavat ne kuitenkin paljon matalataajuista melua toisin kuin sähköbussit, jotka ovat lähes äänettömiä. Matkustusmukavuus sähköbussissa on parempi moottorin tärinän puuttuessa ja kiihdytysten/hidastusten pehmentyessä.

Akkutekniikka kehittyy jatkuvasti ja pikalataus mahdollistaa jo nyt latauksen päätepysäkeillä. Esimerkiksi Turku on ottamassa 2021 käyttöön 47 uutta sähköbussia, viidesosa Turun busseista sähköistyy.

Liikenteen sujuvoittaminen 

Vastustan autoliikenteen tarkoituksellista hankaloittamista. Kokoojakaduilla 40 tai 50 km/h on turvallinen nopeus, kunhan rajoitusta noudatetaan ja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden risteyskohdat tehdään turvallisiksi näkyvyyden ja valaistuksen avulla. Välillä 30 km/h rajoituksia perustellaan sillä, että autoilijat kuitenkin ajavat vähintään 10 km/h ylinopeutta. Miksi nopeusrajoitusta noudattavien tulisi kärsiä siitä, että pieni joukko ajaa jatkuvaa ylinopeutta? Oikea ratkaisu on lisätä valvontaa tai tehdä teknisesti ylinopeuden ajaminen epämukavaksi - ei kiusata kaikkia autoilijoita tai anneta ymmärtää, että on ok ajaa jatkuvasti ylinopeutta ilman rangaistuksen uhkaa.

Uusiutuvan energian mahdollisuudet Kangasalla 

Tampereen seutu pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä, missä Kangasallakin riittää tehtävää.

Lue lisää (klikkaa tästä).

Laadukasta rakentamista 

Uutisissa on kerrottu asunnoista Helsigissä, joissa makuuhuoneessa ei ole ulkoikkunaa. Valitettavasti rakennusyhtiöiden voitontavoittelu ja nykyiset rakennusmääräykset eivät ohjaa riittävästi laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen. Osa määräyksistä korottaa tarpeettomasti rakentamiskustannuksia tuottamatta lisäarvoa asunnon ostajille, esimerkiksi väestönsuojavaatimukset tai joustamattomat autopaikkavaatimukset, mutta myös asunnoilta tulisi vaatia laatua. Kaavamääräyksillä kunta pystyy vaikuttamaan siihen, että Kangasalla rakennetaan asuntoja, joita arvostetaan vielä 50 vuoden kuluttuakin.

Täydennysrakentaminen olisi monissa tapauksissa järkevää. Esimerkiksi kerrostalo taajamassa, jossa on hyvät liikenneyhteydet ja edessä on isoja remontteja. Kenties katto kaipaa remonttia ja olisi mahdollista lisätä uusi asuinkerros ullakolle tai purkaa tontin nurkasta autokatos ja myydä rakennusoikeutta kokonaan uuden kerros- tai rivitalon rakentamista varten ja järjestää pysäköinti uudelleen, huomioiden oikeat tarpeet autopaikoille. Valitettavasti lisärakentaminen on usein vuosia kestävä prosessi, joka vaatii asiantuntija-apua. Kangasalan tulisi huolehtia siitä, että täydennysrakentaminen on oikea mahdollisuus tiivistää asumista ja tuottaa laadukasta pitkäikäistä rakennuskantaa.

MAL-sopimuksessa (s. 18) Kangasalle on asetettu kohtuuhintaisen asuntotuotannon tavoiteosuus 17 % vuoteen 2020 mennessä ja 20 % vuoteen 2030 mennessä. - tähän mennessä Kangasala ei ole ollut lähelläkään tavoitetta, toisin kuin esim. Lempäälä, Nokia tai Ylöjärvi.